11/06/2014 Αρ. Απόφασης: 44 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Επιχείρηση αναψυχής (Καφενείο) του Μελαδάκη Εμμανουήλ του Μιχαήλ στην οδό Ν.Ελβετίας 69

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα