11/06/2014 Αρ. Απόφασης: 45 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Επιχείρηση αναψυχής (Καφετέρια) της "Ελένη Μπουλούμπαση κ' ΣΙΑ Ε.Ε." στην οδό 28ης Οκτωβρίου 2

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα