11/06/2014 Αρ. Απόφασης: 46 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (Εστιατόριο - Οβελιστήριο)" του Θεοδωρόπουλου Αθανασίου στην οδό Καραολή κ' Δημητρίου 1

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα