11/06/2014 Αρ. Απόφασης: 47 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Παντοπωλείο)" της Εφίμοβα Τατιάνας στην οδό Χειμάρας 71

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα