11/06/2014 Αρ. Απόφασης: 48 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Πρατήριο άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής)" της Μαυρίκα Γεωργίας στην οδό Καραολή κ' Δημητρίου κ' Γρηγορίου Ε'

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας