09/07/2014 Αρ. Απόφασης: 51 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Επιχείρηση αναψυχής (Καφέ) - "Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (Ουζερί)" του Έξαρχου Νικόλαου στην οδό Φορμίωνος 90