09/07/2014 Αρ. Απόφασης: 56 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα (1) χρόνο σε κατάστημα "Επιχείρηση αναψυχής (Καφετέρια)" - Επιχείρηση μαζικής εστίασης (Εστιατόριο-πιτσαρία) του Τσιτσάρα Ανδρέα στην οδό Χρυσ.Σμύρνης 31

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα