04/11/2014 Αρ. Απόφασης: 71 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συζήτηση επί αιτήματος της ΜΥΡΤΕΑ Α.Ε., πρατήριο καυσίμων επί της οδού Φορμίωνος 132 και Ανδρομάχης, περί χορήγησης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου - πεζοδρομίου επί της οδού Φορμίωνος, για την πινακίδα τιμών (0,3 τ.μ) και το σήμα της εταιρείας (0,04 τ.μ)

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα