04/11/2014 Αρ. Απόφασης: 74 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Επιχείρηση παροχής Υπηρεσιών (Κομμωτήριο)” της Καπελλά Σοφίας στην οδό Νικηφορίδη 21 - 23

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα