04/11/2014 Αρ. Απόφασης: 75 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Επιχείρηση παροχής Υπηρεσιών (Κουρείο)” του Καρνέζη Αθανάσιου στην οδό Λαοδικείας 2

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα