04/11/2014 Αρ. Απόφασης: 76 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Eπιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος – Επιχείρηση αναψυχής (Σνακ Μπαρ - Καφετέρια)” της Χαραλαμποπούλου Μαρίας στην οδό Νέας Ελβετίας 24

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα