04/11/2014 Αρ. Απόφασης: 77 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Επιχείρηση παροχής Υπηρεσιών (Κομμωτήριο)” της ¶γα Ευφροσύνης στην οδό Ν. Ελβετίας 48

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα