04/11/2014 Αρ. Απόφασης: 79 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Επιχείρηση παροχής Υπηρεσιών (Γραφείο Τελετών)” της Γεωργάνα Ασπασίας στην οδό Αγ. Σοφίας 68

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα