04/11/2014 Αρ. Απόφασης: 80 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (πρατήριο άρτου & ειδών ζαχ/κής με παρασκευαστήριο) – επιχ/ση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πρόχειρου γεύματος (Αναψυκτήριο για διερχόμενους)” της Μαραβέα Ελένης στην οδό Φορμίωνος 112 Β.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα