04/11/2014 Αρ. Απόφασης: 81 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων για τρία (3) χρόνια σε “Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος (οβελιστήριο) – επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κρεοπωλείο) της “Γιαννουλάκης Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.” στην Λ. Καρέα 96

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα