09/12/2014 Αρ. Απόφασης: 82 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συζήτηση επί αιτήματος του Καμπέρη Ιωάννη, ιδιοκτήτη εμπορικού καταστήματος επί της οδού Νικηφορίδη 16 – 18 περί χορήγησης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη εμπορευμάτων.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα