09/12/2014 Αρ. Απόφασης: 83 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συζήτηση επί αιτήματος της Μηλιδώνη Τριανταφυλλιάς, ιδιοκτήτριας καταστήματος ειδών δώρου επί της οδού Ευαγγελικής Σχολής 12, περί χορήγησης άδειας κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου για την ανάπτυξη κινητών εκθετηρίων προθηκών

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα