09/12/2014 Αρ. Απόφασης: 84 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Έγκριση κατασκευών σε παραχωρημένο κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Χρυσ. Σμύρνης και Ευαγ. Σχολής 12 για το κατάστημα “Γρηγόρης” ιδιοκτησίας “Π Καμπαξής – Ε Καμπαξή Ο.Ε.”

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα