09/12/2014 Αρ. Απόφασης: 85 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Νομιμοποίηση κλίμακας πρόσβασης στην κατοικία που αναπτύσσεται σε τμήμα του πεζοδρομίου επί της οδού Αλατσάτων 38 και τοποθέτηση των απαραίτητων στοιχείων ασφαλούς χρήσης στην κλίμακα