09/12/2014 Αρ. Απόφασης: 85 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Νομιμοποίηση κλίμακας πρόσβασης στην κατοικία που αναπτύσσεται σε τμήμα του πεζοδρομίου επί της οδού Αλατσάτων 38 και τοποθέτηση των απαραίτητων στοιχείων ασφαλούς χρήσης στην κλίμακα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας