09/12/2014 Αρ. Απόφασης: 86 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Λήψη απόφασης περί καθορισμού θέσεων στάθμευσης και πινακίδων πληροφόρησης για την υλοποίηση του έργου: “Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών για Δρομολόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας και Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης στους Δήμους Βύρωνα και Ηλιούπολης”

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα