09/12/2014 Αρ. Απόφασης: 92 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Eπιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος (Αναψυκτήριο)” του Λαγούρου Δημητρίου στην οδό Χρυσ. Σμύρνης 16

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας