09/12/2014 Αρ. Απόφασης: 92 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Eπιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος (Αναψυκτήριο)” του Λαγούρου Δημητρίου στην οδό Χρυσ. Σμύρνης 16