09/12/2014 Αρ. Απόφασης: 93 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Eπιχείρηση λιανικής κ' χονδρικής διάθεσης τροφίμων κ' ποτών -Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος (Αναψυκτήριο με παρασκευστήριο)” της “Περσιάδης Στ. - Καραδενισλή Μ. Ο.Ε.” στην οδό Φορμίωνος 114

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα