09/12/2014 Αρ. Απόφασης: 94 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Eπιχείρηση λιανικής κ' χονδρικής διάθεσης τροφίμων - ποτών (Παντοπωλείο)- Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος (Μπουγατζάδικο)” του Κουμεντάκη Γεώργιου στην σδό Καραολή Δημητρίου 63

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας