09/12/2014 Αρ. Απόφασης: 95 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Eπιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος (Σνακ Μπαρ)” του Τσιάμη Θεόδωρου του Κων/νου στην οδό Βοσπόρου 102

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα