09/12/2014 Αρ. Απόφασης: 96 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα (1) χρόνο σε “Επιχείρηση αναψυχής - επιχείρηση μαζικής εστίασης (Καφενείο – Σνακ Μπαρ – Ουζερί)” της Καραβίδα Αναστασίας στην οδό Φρυγίας 66

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα