28/01/2015 Αρ. Απόφασης: 3 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “Επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (λιανικό εμπόριο μπαχαρικών)” του Χατζηβασιλείου Δημήτριου στην οδό Ιθώμης 13

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα