28/01/2015 Αρ. Απόφασης: 4 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος (καφενείο-ουζερί) επιχείρηση αναψυχής” της “Ε.Κολιοπάντου – Κ. Καμπανέλλη Ο.Ε.” στην οδό Δενιζλίου 7

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα