28/01/2015 Αρ. Απόφασης: 5 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών” της “Α. κ΄ Κ. Τζουμάνη κ΄ΣΙΑ Ε.Ε.” στην οδό Κολοκοτρώνη 16

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα