28/01/2015 Αρ. Απόφασης: 7 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων για τρία (3) χρόνια κ΄άνω σε “Μικτή επιχείρηση διάθεσης τροφίμων κ΄ ποτών (πρατήριο άρτου-πρατήριο γάλακτος κ΄ειδών ζαχαροπλαστικής-πρατήριο ετοίμων φαγητών - τυποποιημένα είδη παντοπωλείου)- επιχείρηση μαζικής εστίασης προσφοράς πρόχειρου γεύματος (Αναψυκτήριο χωρίς παρασκευαστήριο) της Μπακρατσά Αγγελικής στην οδό Κύπρου 90-92

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα