12/03/2015 Αρ. Απόφασης: 10 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συζήτηση επί αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Βύρωνα για την επέκταση διαπλάτυνσης του πεζοδρομίου επί της οδού Κωνσταντιλιέρη

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα