12/03/2015 Αρ. Απόφασης: 11 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Λήψη απόφασης περί νομιμοποίησης κλίμακας πρόσβασης στην κατοικία που αναπτύσσεται σε τμήμα του πεζοδρομίου επί της οδού Ολυμπιάδος 31 και τοποθέτηση των απαραίτητων στοιχείων ασφαλούς χρήσης πλευρικών κιγκλιδωμάτων με χειρολισθήρες στην κλίμακα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα