12/03/2015 Αρ. Απόφασης: 12 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συζήτηση επί του αιτήματος της Κοσσυβάκη Ευαγγελίας περί χορήγησης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη εμπορευμάτων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 32 - 34

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα