12/03/2015 Αρ. Απόφασης: 19 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων για τρία (3) χρόνια σε “Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (Σνακ Μπαρ με παρασκευαστήριο) της “Σανταλτζόγλου Ηλίας & ΣΙΑ Ε.Ε.” στην οδό Τμώλου και Φορμίωνος 259 στο Βύρωνα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα