02/04/2015 Αρ. Απόφασης: 22 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση ή μη άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου σε καταστήματα επί της οδού Β. Ηπείρου 2 & Πλατείας Σμύρνης και επί της οδού Κύπρου 7 & Πλατείας Σμύρνης των κ.κ Φέρρα Ιωάννας και Ζυμπούλη Ευθυμίας, αντίστοιχα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, κατόπιν αιτήματός τους

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα