05/09/2016 Αρ. Απόφασης: 84 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε ”Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών (Κομμωτήριο)» στην οδό Χρ.Σμύρνης 74-80 της Τσιούγκα Μαρίας

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας