05/09/2016 Αρ. Απόφασης: 85 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε ”Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Ξηροί καρποί- Κάβα ποτών – Ζαχαρώδη προϊόντα – Παρασκευαστήριο – Καφέδες – Γαλακτοκομικά προϊόντα)” στην οδό Κυδωνιών 28-30 και Αγίας Σοφίας 48-50, του Κοντογιάννη Βασίλειου

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας