05/09/2016 Αρ. Απόφασης: 90 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών Οργάνων για τρία (3) χρόνια σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντας - Επιχείρηση αναψυχής (Καφετέρια) της “Μάγγας Δ. - Μανώλης Γ. Ο.Ε” επί της οδού Ευαγγελικής Σχολής 9