05/09/2016 Αρ. Απόφασης: 93 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση αδείας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2016 στην οδό Κύπρου 14 επί του πεζοδρομίου έναντι του καταστήματος (Αναψυκτήριο) ιδιοκτησίας Ζωγόπουλου Σωκράτη

ΑΔΑ: 7Ω36Ω9Ε-11Ξ
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας