05/09/2016 Αρ. Απόφασης: 94 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση αδείας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου επί του πεζοδρομίου έμπροσθεν του καταστήματος (Είδη Τροφίμων) στην οδό Χρυσοθέμιδος 5 ιδιοκτησίας Δήμητρας. Ντζελέπη

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας