29/09/2016 Αρ. Απόφασης: 95 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας «Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Οπωροπωλείο - Κάβα ποτών)» του Σκόρδου Στέφανου στην συμβολή των οδών Νικηφορίδη 10 και Αγίου Φανουρίου

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας