29/09/2016 Αρ. Απόφασης: 97 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρησης μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος (Αναψυκτήριο)» στην οδό Αγ.Ιωάννη 10 στον Καρέα της «Coffee and Breakfast E.E.»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας