29/09/2016 Αρ. Απόφασης: 98 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (Εστιατόριο)» στην οδό Ευαγγελικής Σχολής 15 της Ο.Ε. «Γ. Χαλκιαδάκης-Μ.Ι.Ράλλης»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας