29/09/2016 Αρ. Απόφασης: 99 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κρεοπωλείο-Παντοπωλείο- Κατάστημα προϊόντων τυροκομίας και αλλαντοποιϊας - πώληση κατεψυγμένων προϊόντων)» στην οδό Χρ.Σμύρνης 51 του Ζαχαρία Σταυρουλάκη

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας