29/09/2016 Αρ. Απόφασης: 100 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρησης αναψυχής– μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (Καφέ-Σνακ Μπαρ)» στην οδό Δενιζλίου 7 του Βασίλειου Κατμέρου

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας