22/01/2007 Αρ. Απόφασης: 63 / Δημοτικό Συμβούλιο

Αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος από "ΝΙΚΗ Α.Ε" σε "CARREFOUR Μαρινόπουλος Α.Ε." μικτό κατάστημα τροφίμων στην οδό Ν.Ελβετία

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα