25/10/2016 Αρ. Απόφασης: 109 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση η μη προέγκρισης αδείας ίδρυσης και λειτουργίας σε “Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Παντοπωλείο)” του Σταμάτιου Σταματίου στην οδό Αναλήψεως 56-58 στο Βύρωνα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας