25/10/2016 Αρ. Απόφασης: 111 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση η μη προέγκρισης αδείας ίδρυσης και λειτουργίας σε “Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (Εστιατόριο)” του Tonin Merdhoqi στην οδό Μακράς Γέφυρας 2 στο Βύρωνα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας