25/10/2016 Αρ. Απόφασης: 112 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση πρόσθετης πράξης προσδιορισμού καθισμάτων στον εξωτερικό χώρο σε Κατάστημα “Επιχείρηση αναψυχής (Καφετέρια)” του Ζαρίκου Γεωργίου στην οδό Κολοκοτρώνη 44 στην περιοχή του Δήμου Βύρωνα