25/10/2016 Αρ. Απόφασης: 112 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση πρόσθετης πράξης προσδιορισμού καθισμάτων στον εξωτερικό χώρο σε Κατάστημα “Επιχείρηση αναψυχής (Καφετέρια)” του Ζαρίκου Γεωργίου στην οδό Κολοκοτρώνη 44 στην περιοχή του Δήμου Βύρωνα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας