05/12/2016 Αρ. Απόφασης: 120 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση η μη αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων εντός της «Επιχείρησης αναψυχής (Καφετέρια)» της “Καλλιόπη και Ευαγγελία Στεφανίδου Ο.Ε” στην οδό Τμώλου 25 στο Βύρωνα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα