05/12/2016 Αρ. Απόφασης: 121 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εξέταση του αιτήματος του Τσιάτσου Δημητρίου-Αντωνίου για έγκριση χρήσης κοινό- χρηστου χώρου επί της Πλατείας Σμύρνης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από το κατά- στημα “Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος” επί της οδού Κύπρου 5

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα